Tafeltje Dekje Goes heeft vrijwilligers nodig

GOES -
Vooral veel ouderen die nog zelfstandig wonen zijn afhankelijk van Tafeltje Dekje voor hun warme maaltijd. Dat lukt nog maar net, volgens Van Zunderen. "Het is vijf voor twaalf. We kunnen het nog net bolwerken, maar we hebben dringend nieuwe mensen nodig."

Tekort

Vooral wat betreft chauffeurs is er een nijpend tekort. "We hebben 33 rijders, er zijn zo'n 200 maaltijden die iedere dag bezorgd moeten worden. Dat betekent dat de rijders vier à vijf dagen per week aan de slag moeten. Dat is best veel gevraagd voor vrijwilligers."

Hoop

Van Zunderen heeft nog een stuk of vijf chauffeurs nodig, maar liever heeft hij er meer. Hij heeft vooral zijn hoop gevestigd op 55 plussers die tijd om handen hebben en in bezit zijn van een rijbewijs.