Cameratoezicht voor mosselbanken Waddenzee

TEXEL -
onderzoek
De onderzoekers kunnen met de camera's bij laagwater de vorm en de patronen van de mosselbank zien en ook de vogels die er komen eten. Bij hoogwater kunnen de golven en de stroming over de bank bekeken worden. De onderzoekers hopen erachter te komen, waarom het niet goed gaat met de mosselbanken. Ook willen ze nieuwe experimentele mosselbanken aanleggen, maar daar is informatie voor nodig.

conclusies
In totaal worden drie camera's geplaatst. In 2015 worden de conclusies van het rapport gepubliceerd in het Handboek herstel en beheer mosselbanken.