Sonnetten Shakespeare vertaald door Zeeuw

VLISSINGEN -
De sonnetten van Shakespeare verschenen voor het eerst in 1609 en behoren tot de fraaiste liefdespoëzie uit de wereldliteratuur. Een sonnet is een
.
Select gezelschap
Met zijn vertaling heeft Coenraedt zich bij het selecte gezelschap gevoegd dat de sonnetten compleet heeft vertaald. Andere dichters die het hebben gedaan zijn L.A.J. Burgersdijk, Albert Verweij, W. van Elden en Peter Verstegen.

Pseudoniem

Coenraedt van Meerenburgh is een pseudoniem voor Marcel van den Driest. De 45-jarige Vlissinger begon in 2005 met dichten. Hij kiest vooral voor traditionele vormen als het sonnet, het rondeel en de villanelle.