'Euthanasie van grote waarde voor nabestaanden'

Zorgvuldigheid

VLISSINGEN - Bij de GGD werken forensisch artsen, die worden ingeschakeld bij euthanasie door de euthanaserend arts. Dit om namens de officier van justitie en een toetsingscommissie de euthanasie te beoordelen of aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan.

Lijkschouw

Allerlei relevante informatie, zoals de wilsbeschikking van de overledene en het verslag van de geconsulteerd collega, wordt verzameld. Ook vindt altijd een lijkschouw plaats en wordt over de gang van zaken en het ziektebeeld gesproken met de euthanaserend arts en de nabestaanden.