Groot alarm over giftige alg in Ouwerkerk terecht

OUWERKERK -
Als er sprake is van Grip 3 dan betekent dit, dat het incident van een dermate grote omvang is of wordt, dat er duidelijke gevolgen voor de samenleving optreden. Bovendien overstijgt het incident de gemeentegrenzen.

Oefeningen

In het onderzoeksrapport adviseert de Veiligheidsregio niet alleen moet oefenen op klassieke rampen, maar ook op incidenten die minder voorspelbaar zijn. Bij deze oefeningen moeten niet alleen de voor de hand liggende hulporganisaties betrokken worden, maar ook andere partijen. Niet alleen de voor de hand liggende hulporganisaties betrokken worden, maar ook andere partijen.

Alarm

In augustus 2012 gaven hulpdiensten groot alarm af toen er een giftige alg werd aangetroffen in de Ouwerkerkse Kreek. Er werd een zwemverbord ingesteld en spuien van kreekwater naar de Oosterschelde werd gestopt.