Steelkwal bij nieuwe diersoorten in Nederland

HILVERSUM - De andere 23 nieuwe soorten zijn insecten. De nieuwe diersoorten zijn onder meer de luzernebehangersbij en de schubhaarkegelbij. Verder gaat het om 17 nieuwe soorten bronswespen.

Volgens Kleukers hangen de vondsten deels samen met beter onderzoek en deels met verandering van het klimaat.

Foto: Stichting Anemoon