Landbouwroute Tholen in gebruik

THOLEN -
Het is de eerste landbouwroute van Nederland. De route leidt tot een verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de inwoners. Ook is de route korter dan de weg door de kern.

Knelpunten

Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen, de gemeenten, ZLTO en CUMELA Nederland werken samen aan een Kwaliteitsnet voor het Landbouwverkeer in Zeeland. Zij hebben samen meer dan honderd knelpunten geconstateerd op de Zeeuwse wegen. Hier wordt de doorstroming van het verkeer belemmerd of de veiligheid is in het geding.

Prioriteit

Van alle knelpunten zijn er 45 benoemd die de komende tien jaar worden aangepakt. Het knelpunt in Tholen werd aangemerkt als hoogste prioriteit en is daarom ook al eerste aangepakt.