Vier ankergebieden worden opgeruimd

OOST-SOUBURG - Een duiker gaat onder water objecten zoeken, waarna een schip de objecten uit het water hijst.

Op de Noordzee zijn ligplaatsen aangewezen waar zeeschepen voor anker mogen liggen. Door de ankergebieden op te ruimen blijven de ligplaatsen en de nabijgelegen havens aantrekkelijk voor de zeevaart.