Marine en Zeeland al eeuwen nauw verbonden

VLISSINGEN -
Daarnaast biedt de kazerne permanent onderdak aan een afdeling van de Defensie Materieel Organisatie en een Compagnie van de Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht. Verder is de Vlissingse kazerne een vaste uitwijkplaats voor de Koninklijke Marechaussee en de Kustwacht.

Samenwerking

Ook stelt de kazerne het terrein en gebouwen beschikbaar voor samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Zo maken gemeentebesturen, de politie en douane regelmatig gebruik van de kazerne. Met de Veiligheidsregio Zeeland wordt sinds vorig jaar gepraat over samenwerking op het gebied van rampenbestrijding op de Westerschelde.

Geschiedenis

Tweehonderd jaar geleden vestigde de Nederlandse zeemacht het Marine Etablissement in Vlissingen een scheepswerf voor nieuwbouw, reparatie en uitrusting van marineschepen. In 1868 werd het etablissement gesloten. In 1875 werd de Koninklijke Maatschappij De Schelde opgericht, het tegenwoordige Damen Schelde Naval Shipbuilding. Van 1914 tot 1924 deed Vlissingen ook dienst als onderzeebootbasis. Ook de Mijnendienst was lang in de stad gevestigd.

525 jaar

In Veere, Middelburg en Vlissingen is dinsdag het startschot gegeven voor de festiviteiten rondom het 525-jarig bestaan van de marine in Nederland. De bakermat voor de Nederlandse Marine ligt in Veere. Daar werd op 8 januari 1488 de zogenoemde Ordonnantie op de Admiraliteit ondertekend. Veere was van 1488 tot 1560 de eerste Admiraliteit en beschikte zo, als eerste, over een officiële marineorganisatie.

Steden

Veere, Middelburg en Vlissingen zijn in Zeeland de zogenoemde Admiraliteitssteden. De drie vormen samen met Rotterdam, Delft, Amsterdam, Dokkum, Harlingen, Hoorn en Enkhuizen de basis voor de huidige Koninklijke Marine. Naast het 525-jarig bestaan viert de marine dit jaar ook dat het precies 200 jaar geleden het predicaat Koninklijk kreeg.