Afval in gft-kliko vaak vastgevroren

GOES -
Het afval in de groene containers, groente-, fruit- en tuinafval, is vaak wat vochtiger dan ander afval waardoor het makkelijk vast vriest. De grijparm van de vuilniswagen schudt een paar keer met de container, maar dat is niet altijd voldoende. Sommige bewoners krijgen hierdoor een halfvolle, of soms zelfs een volle container terug.

grijze

Bij grijze containers speelt dit probleem minder, omdat daar over het algemeen droger afval in zit.