Gedeputeerde Staten wil subsidie Sport Zeeland intrekken

MIDDELBURG - Noordhoek heeft nog hoop dat de voorgestelde maatregel niet door Provinciale Staten wordt aangenomen. "We gaan onze achterban mobiliseren om voor ons in de bres te springen, want wij willen onze belangrijke rol in de Zeeuwse sport blijven vervullen."