Veel meer mantelzorgers nodig voor Alzheimerpatiënten

OOST-SOUBURG -
Het overgrote deel van de dementerenden blijft thuis wonen. Naast professionele hulp zijn zij aangewezen op familie en vrienden, de zogenoemde mantelzorgers. Volgens cijfers van Alzheimer Nederland zijn rond de zorg voor één dementerende vier personen betrokken.
Door de vergrijzing en een bevolking die steeds ouder wordt neemt het aantal Zeeuwen met dementie toe. Voor 2020 houdt Alzheimer Nederland rekening met een stijging van twintig procent. Dat betekent dat binnen tien jaar de zorg voor 8700 dementeerden moet worden geregeld.