Zeeweringen begint met dijkversterking Waarde

WAARDE - Maandag beginnen de voorbereidingen, zoals het plaatsen van verkeersborden en de aanvoer van materiaal. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Het buitendijkse onderhoudspad wordt tijdelijk afgesloten voor fietsers en wandelaars vanaf de dijkovergang bij camping Den Inkel tot aan het haventje van Waarde. De binnendijkse wegen blijven toegankelijk.

Project

De werkzaamheden in Waarde maken deel uit van de versterking van de steenbekleding van de dijken in Zeeland, in totaal ruim 325 kilometer. Het project moet in 2015 klaar zijn.