Waterschap hervat versterken oevers Veerse Meer

OOST-SOUBURG -
Er wordt begonnen met de oever bij de Schelphoek, daarna komen de oevers ter hoogte van de eilanden Lemmerplaat en Arneplaat aan de beurt. De komende maanden worden andere oevers aangepakt. Eind oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Februari

Aannemersbedrijf Eendracht Zeeland BV voert het werk uit. De werkzaamheden zijn begonnen in februari van dit jaar. Vanwege het recreatieseizoen en het faillissement van de aannemer die het werk aanvankelijk zou uitvoeren, zijn de werkzaamheden de afgelopen maanden stilgelegd.
Voor de eerste oever wordt over een lengte van ongeveer 900 meter ca. 4000 m3 zand aangebracht. Voor de overige oevers wordt naast zand ook stortsteen en grind aangebracht. Het materiaal wordt meestal per schip aangevoerd. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer van en naar de Zandkreeksluis hinder ondervinden door de aanwezigheid van werkschepen. Voor sommige locaties wordt het materiaal met de vrachtwagen aangevoerd.

Leefklimaat

De geleidelijke verhoging van het waterpeil van het Veerse Meer is nodig om het leefklimaat voor planten en dieren onder en aan het water te verbeteren en het recreatieseizoen te verlengen.