Klaverblad is tegen fusie Emergis-Parnassia

KLOETINGE -
Het Klaverblad verwacht geen kwaliteitsverbetering in de cliëntenzorg door de fusie. Ook de medezeggenschap van betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg is onvoldoende zeker. Het Klaverblad vindt dat zo snel mogelijk andere vormen van samenwerking moeten worden gezocht en eventueel andere fusiepartners.

Snel advies

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat de Raad van State snel advies uitbrengt over de nieuwe wet over fusies in de zorg. Dat zei Schippers vanmorgen tijdens een debat over de voorgenomen fusie tussen Emergis en Parnassia.

Tweede kamer

De Tweede Kamer wil dat Emergis niet fuseert voordat de nieuwe wet er is. In die wet wordt geregeld dat fusies in de zorg aan strengere eisen moeten voldoen. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. Daarna kan het in de Tweede en de Eerste Kamer behandeld worden. Schippers hoopt dat de Raad van State het wetsvoorstel prioriteit geeft.