Te hoge asbestconcentratie in school Zierikzee

ZIERIKZEE -
De school wil woensdag het lesprogramma weer hervatten.

Asbestdeeltjes

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is vorige week uitgevoerd. Daarbij bleek dat er in een werkruimte een te hoge concentratie asbestdeeltjes aanwezig te zijn. In drie andere ruimtes voldoet de concentratie aan de norm, maar uit voorzorg worden deze ruimtes ook schoongemaakt.

Geluidsoverlast

Deze werkzaamheden veroorzaken geluidsoverlast en daarom blijft de school maandag en dinsdag gesloten. Tijdens deze twee dagen biedt de school de leerlingen een alternatief programma aan.
Informatiebijeenkomst
De ouders en leerkrachten zijn zondagavond door het schoolbestuur van de situatie op de hoogte gebracht. Om iedereen extra te informeren is voor maandagavond een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kunnen mensen vragen stellen over de situatie en eventuele zorgen bespreken.

Saneringswerkzaamheden

De totale werkzaamheden voor het verwijderen van het asbest in dit gedeelte van het schoolgebouw zullen tot begin december duren. Aangezien de saneringswerkzaamheden geen grote overlast bezorgen, wordt de rest van de school in die periode gewoon gebruikt.