Vraag naar kinderopvang daalt in Zeeland

MIDDELBURG -
Sinds 1 januari is de eigen bijdrage die ouders voor kinderopvang moeten betalen fors hoger. Door die bezuinigingen laten ouders hun kinderen nu minder vaak naar de opvang gaan of zoeken privé naar oppasadressen. Verder zijn er signalen dat er steeds meer sleutelkinderen komen: kinderen die alleen thuis zijn als hun ouders aan het werk zijn.

Banen

Volgens de Zeeuwse kinderopvangcentra staan er niet direct banen op het spel, maar betekent het voor medewerkers met een flexibel contract wel een terugloop van het aantal uren. Verder gaan mogelijk opvangadressen dicht en worden groepen samengevoegd. De jarenlange wachtlijsten zijn inmiddels volledig verdampt.