Bedrijf Aardenburg voldoet niet aan eisen brandveiligheid

AARDENBURG - Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat bij 146 bedrijven niet kan worden aangetoond dat de brandbeveiligingsinstallatie is goedgekeurd. Bij de meeste is inmiddels een procedure gestart om dit te herstellen.

Bij 24 van deze bedrijven, waaronder Van Overloop, schiet het niet op met het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften. Volgens van Overloop is bij hun bedrijf wel alles in orde en gaat het om een formulier of rapport dat niet ingevuld was.