Goese groengebieden uitgelicht

GOES -
Voor het uitlichten worden er zeven masten gebruikt van acht meter hoog en acht onderwaterschijnwerpers. Het verlichtingsplan moet het wandelpad wel zichtbaar maken, maar is niet bedoeld als openbare verlichting langs het pad, zoals straatlantaarns. Vooral bomen worden verlicht, zoals treurwilgen vanuit het water.

Verdedigingswerken

De groengebieden Oost- en Westwal liggen in de verdedigingswerken aan het water en zijn een overblijfsel uit een ontwerp van landschapsarchitect Springer uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Springer vormde destijds verdedigingswerken zoals in Goes om tot groenstroken met bomen en struiken. Hij ontwierp ze van hoog naar laag, vooral als wandelgebied.
Foto: gemeente Goes