Bedrijfsartsenpraktijk in Goes onder toezicht

GOES -
De bedrijfsarts gaat volgens de inspectie zijn boekje te buiten door ook buiten zijn deskundigheidsgebied te werken. De onderzoeken die hij doet zouden niet in verhouding staan met wat hij wil weten. Hij zou daarnaast niet kiezen voor de minst belastende methode van onderzoek voor zijn cliënten. Ook zou de bedrijfsarts de richtlijnen voor het opstellen van dossiers niet respecteren.


Voorwaardelijke schorsing

Twee meldingen van mensen en de uitspraken van het Centraal en Regionaal Tuchtcollege waren aanleiding voor de ondertoezichtstelling. Van de tuchtcolleges kreeg de arts een berisping, een waarschuwing en een voorwaardelijke schorsing van 3 maanden opgelegd. Na de uitspraken van de tuchtcolleges zou de bedrijfsarts geen verbeteringen hebben aangebracht.

Reactie

De bedrijfsarts wil geen commentaar geven.