Van Peel dubbel over besluit Hedwigepolder

OOST-SOUBURG -
De ministerraad maakte vrijdag de planning voor het onder water zetten van de Hedwigepolder bekend. Alle procedures worden zo snel mogelijk gestart. Samen met de provincie Zeeland wordt het project opgepakt.

Getijdennatuur

Tot 2013 zijn beide partijen bezig om de noodzakelijke plannen en besluiten te actualiseren. In april 2016 is de eventuele onteigeningsprocedure afgerond en in mei kan de ontpoldering en herinrichting starten. In 2019 staat de Hedwigepolder onder water en kan de getijdennatuur in de Westerschelde verbeteren.

Discussie

Over het ontpolderen van de Hedwigepolder is jarenlang discussie geweest. In de Scheldeverdragen is afgesproken dat Nederland de polder onder zou zetten. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker wilde de Hedwige echter droog houden en zocht naar alternatieven. Uiteindelijk besloot de nieuwe regering dat de polder onder water gaat.

Natuurherstel

Het ontpolderen van de Hertogin Hedwige moet voor natuurherstel in de Westerschelde zorgen. Dat is nodig door eerdere inpolderingen en eerdere verruimingen van de vaargeul naar de haven van Antwerpen.

3D-animatie

Het bedrijf Via Drupsteen uit Sneek heeft een 3D-animatie gemaakt van de Hedwigepolder nadat deze onder water is gezet. Met deze animatie wordt een impressie gegeven van hoe de polder er in te toekomst uit zou komen te zien.

Dossier

De Hertogin Hedwigepolder is al jaren in het nieuws. In het dossier van Omroep Zeeland staan alle berichten op een rijtje.