Onduidelijkheid blijft over opgedoken wrakhout

Onderzoekers hebben foto’s van de balken bekeken, maar daarop zijn te weinig jaarringen te zien om uitgebreid onderzoek naar het hout te kunnen doen. Volgens de onderzoekers is het wel mogelijk dat het wrakhout van het gezonken schip zou kunnen zijn, maar is dat met jaarringenonderzoek niet aan te tonen.

Duikers

Eerder deze maand zocht de Koninklijke Marine met een onderwaterrobot, sonar en duikers de zeebodem bij Vlissingen af waar in 1689 het schip Walcheren van admiraal Cornelis Evertsen op een havenhoofd sloeg en zonk. Verschillende stukken hout en steen werden boven water gehaald, maar tot nu toe kan niet worden aangetoond of het daadwerkelijk om wrakhout van de Walcheren gaat.

Teleurgesteld

Fred Groen, van de Stichting tot Behoud van Onderwaterschatten in Zeeland, is teleurgesteld dat het onderzoek niets heeft opgeleverd. Binnenkort overlegt hij met de Marine of er opnieuw gedoken kan worden naar het mogelijke wrak.

Glorieuze Overtocht

De Walcheren was het vlaggenschip van de Zeeuwse admiraliteit en het schip nam deel aan een reeks grote zeeslagen tijdens de Tweede en Derde Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667 en 1672-1674). In 1688 nam het schip deel aan de 'Glorieuze Overtocht'. Stadhouder Willem III werd toen naar Engeland vervoerd zodat hij gekroond kon worden tot koning van Engeland, Ierland en Schotland.

Westerhavenhoofd

Toen De Walcheren op 27 november 1689 van deze overtocht terugkeerde voer het te dicht langs de kust en botste het tegen het Westerhavenhoofd. Duizenden stadsbewoners zagen het schip zinken.