Kerncentrale Doel pas in februari weer open

BRUSSEL -
De reactor van Doel zal niet opnieuw aan het net gaan voordat alle tests afgerond zijn. De eindevaluatie van de Belgische toezichthouder Fanc over de veiligheid van de installaties zal half januari klaar zijn. Zijn alle tests positief, dan duurt het bovendien nog enkele weken voordat een kernreactor weer volledig heropgestart is, aldus Milquet.

Scheurtjes

Bij een reguliere controle van de reactor in Doel werden scheurtjes gevonden. Daarop werd besloten de reactor niet te herstarten maar verder te
onderzoeken.