Marinierskazerne komt naar Vlissingen

DEN HAAG -
Volgens de voorstanders van de verhuizing is nieuwbouw van een kazerne in Vlissingen op termijn goedkoper dan het renoveren en uitbreiden van de kazerne in Doorn. In Doorn zou ook onvoldoende ruimte zijn. Bovendien speelt mee, dat in Zeeland de afgelopen jaren veel werkgelegenheid verloren is gegaan door het vertrek van rijksdiensten.
CDA
Het CDA zei woensdagmiddag aanvankelijk geen steun te kunnen verlenen aan de verhuizing, omdat niet duidelijk was of een verhuizing naar Vlissingen goedkoper zou uitpakken dan in Doorn blijven. Maar na uitleg van de minister over de financiën gaf de partij toch het groene licht
.
Financiële risico's
De tegenstanders wezen vooral op de financiële risico's van de verhuizing. Er zouden nog te veel onduidelijkheden zijn over de kosten van de verhuizing en de exploitatiekosten van de nieuwe kazerne. Ook is er volgens sommige fracties nooit sprake geweest van een eerlijke vergelijking tussen nieuwbouw in Vlissingen en renovatie van de bestaande kazerne in Doorn. Maar die vergelijking is volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert wel degelijk gemaakt.

Kosten

Zowel voor- als tegenstanders wilden meer inzicht hebben in de kosten en op de hoogte gehouden worden gedurende het hele proces. De minister zegde toe halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de verhuizing.