Belgie start arbitrage om Hedwige in november

BRUSSEL -
Op 22 november loopt de wachtperiode af van 6 maanden in de lopende geschillenprocedure. Dat betekent dat een Europese rechtbank zich over de kwestie gaat buigen.

Onderhandelingen

De onderhandelingen met Nederland hebben tot nu toe niet tot het voor België gewenste resultaat geleid. Nederland moet de Hedwigepolder onder water zetten volgens de afspraken in de Scheldeverdragen die met Vlaanderen zijn gesloten. Nederland ziet de ontpoldering echter niet meer zitten, maar onze zuiderburen houden vast aan de gemaakte afspraken.