Provincie: dijken Sint-Annaland blijven groen

SINT-ANNALAND -
Verschillende natuurorganisaties en belanghebbenden in de omgeving hadden bezwaar gemaakt tegen eerdere plannen voor de dijk. Voornaamste bezwaar was de ontoegankelijkheid van de dijken bij de Hollarepolder en Joanna Mariapolder ten oosten van Sint-Annaland.
Het werk start voor het broedseizoen in 2013 en duurt uiterlijk tot half november 2013.