Zeeuwse werkloosheid niet mee in trend omlaag

GOES -
Vergrijzing

De Zeeuwse werkloosheid is al jaren het laagste van de Nederland. Volgens het ZB Planbureau (voorheen Scoop) is niet de rooskleurige economie, maar de vergrijzing van Zeeland de voornaamste reden van de lage werkloosheid. Omdat veel mensen die de leeftijd hebben om te werken wegtrekken, zijn er in Zeeland naar verhouding minder mensen die überhaupt werkloos kunnen worden.

Hoger opgeleiden

Er zijn wel verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Zeeland. De werkloosheid onder hoger opgeleiden is in 2015 juist toegenomen, van 2.9 naar 3.8 procent van hun beroepsgroep. De werkloosheid onder Zeeuwse 45-plussers is van 4,6 naar 5,1 procent gestegen. De jeugdwerkloosheid is daarentegen afgenomen en ook de werkloosheid onder mensen met een lage opleiding.