Op grote schaal vervuilde stookolie vervoerd

OOST-SOUBURG -
Stookolie waarin afvalstoffen zijn bijgemengd veroorzaakt grote schade aan het milieu en is een bedreiging voor de volksgezondheid. De politie spreekt van een ernstige vorm van milieucriminaliteit waarin veel geld omgaat.