Cito-toets voor ruim 3000 Zeeuwse kinderen

WISSENKERKE -
De kans is groot dat het dit jaar de laatste keer is de dat Cito-toets op deze manier wordt afgenomen. Er is vorige week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat alle leerlingen in groep 8 van de basisschool vanaf volgend schooljaar een centrale eindtoets voor taal en rekenen moeten afleggen.

Goedkeuring

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal de eerste landelijke eindtoets in april 2013 worden afgenomen.