Fors meer faillissementen in Zeeland

OOST-SOUBURG -
De sterkste toename van het aantal faillissementen is te zien in de metaalsector (+102 procent), chemie en farmacie (+95 procent) en in de bouw (+63 procent). In de land-, tuin- en bosbouw en in de visserij is er een afname zichtbaar van 18 procent. Ook de grafische sector en IT & Telecom laten een kleine daling zien.