Kamer verwerpt voorstel Bleker Hedwige

DEN HAAG -
Bleker wilde dat de Hedwigepolder niet helemaal onder water zou worden gezet. Hij kwam daarmee terug op de afspraken die met Belgie gemaakt zijn over de ontpoldering van de Hedwige. Nederland heeft dat jaren terug met Belgie afgesproken als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde.
Het is nu aan het kabinet om een beslissing te nemen. De grote vraag is echter of dit nu zal gebeuren omdat het kabinet demissionair is. Het lijkt voor de hand te liggen dat de beslissing door een volgend kabinet genomen gaat worden.

Koppejan

Het Zeeuwse Kamerid Ad Koppejan laat via twitter weten dat het slecht is voor heel Zeeland nu de moties voor behoud van de polder zijn verworpen.

Rechter

Vlaanderen heeft eerder aangekondigd desnoods via de rechter af te dwingen dat Nederland zich houdt aan de gemaakte afspraken voor het herstel van de natuurschade die ontstaat door het verdiepen van de Westerschelde. Als dat zou lukken moet toch de hele Hedwigepolder onder water.

Bleker

Staatssecretaris Henk Bleker wil pas na overleg met het kabinet reageren over wat ie nu wil doen in het ontpolderdossier. De Tweede Kamer wees zijn alternatief voor de ontpoldering gisteren af, waardoor nu het oorspronkelijke plan weer in beeld komt, en dat zou kunnen betekenen dat de hele polder onder water gaat.