'Dioxine-uitstoot ArcelorMittal onschadelijk'

ZELZATE - Het bedrijf is in overleg met de Milieu-inspectie bezig om aan de richtwaarde voor dioxine-uitstoot te voldoen.

Drempelwaarde

Uit metingen blijkt, dat de neerslag van dioxine ver beneden de vastgestelde drempelwaarde ligt voor de volksgezondheid. Daarbij komt, volgens het provinciebestuur, dat in Zeeland de dioxineneerslag nog verder verdund is. De SGP in Provinciale Staten had vragen over de dioxine-uitstoot van Arcelor-Mittal gesteld.
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft bij Zelzate twee meetposten, waarmee ondermeer dioxine wordt gemeten.. Lees het volledige dioxinerapport over april 2010 en maart 2011.