Overstroming weer te verzekeren

OOST-SOUBURG -
Huiseigenaren die schade aan hun huis hadden door bijvoorbeeld de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003 of door aardbevingen, zoals de recente bevingen in Groningen, konden alleen een beroep doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Volgens Vereniging Eigen Huis dekt dat bedrag nooit de hele schade.

Bom

Ook een terroristische aanslag, een aardbeving of schade door het ontploffen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog vallen onder de dekking van de nieuwe verzekering.

Watersnoodramp

Na de watersnoodramp in 1953 werden overstromingen uit de dekking geschrapt. Na die ramp vonden de verzekeringsmaatschappijen dat de risico's voor hen te groot waren.