Meeste orgaandonoren in Dreischor en Ellemeet (video)

Meeste orgaandonoren in Dreischor en Ellemeet (video)
Meeste orgaandonoren in Dreischor en Ellemeet (video) © OZ

Kijk hier waar de orgaandonoren wonen

Toestemming
Registreren voor het donorregister kan vanaf 12 jaar. In dat register kan men aangeven wel of geen donor te zijn. Zo weten nabestaanden en artsen wat de wensen zijn. Dreischor telt 825 inwoners die twaalf jaar of ouder zijn. Daarvan zijn er 433 geregistreerd als drager van een donorcodicil. Ruim een derde daarvan geeft toestemming voor een orgaan- of weefseltransplantatie. Ook in het veel kleinere Ellemeet is dat het geval. 
Oostdijk
Van alle Zeeuwen zegt 20,7 procent 'ja' tegen het donorschap, blijkt uit cijfers op de website wordookdonor.nl. Het dorpje Oostdijk, heeft naar verhouding de minste donoren. Hier zegt maar 8,3 procent een orgaan te willen doneren. In Oostdijk hebben juist heel veel mensen, 21,7 procent, speciaal een donorcodicil om te zeggen dat ze absoluut géén donor willen zijn. 
Donor verschillen 1
Werk
Zeeuwse kernen met veel hoger opgeleiden, onkerkelijken, inwoners tussen de 45 en 59 jaar, en met veel vrijwilligers scoren hoog op het hebben van een donorcodicil. Meestal zijn dat mensen die ook donor willen zijn", zegt Dick van der Wouw, onderzoeker bij ZB Planbureau in Middelburg. Dreischor voldoet volgens hem aan al deze criteria. "Je hebt hier relatief veel hoog opgeleiden. En in de leeftijdsgroep vanaf 45 jaar gaan mensen meer nadenken over het leven en levenseinde, wat kan betekenen dat ze zich laten registreren."

Vrijwilligers

Dreischor heeft ook veel vrijwilligers. Van der Wouw: "Vrijwilligers bewegen zich in veel kringen, horen bijvoorbeeld over iemand die op een wachtlijst staat, praten daarover. En dat kan leiden tot registratie. Zo kan gemakkelijk olievlekwerking ontstaan".
Oordelen
Vooral op Tholen en in de gemeente Reimerswaal zijn weinig donoren. Van der Wouw: "Hier wonen veel gereformeerden. Die mogen niet oordelen over God's wilsbeschikking en dus niet iemand langer laten leven door een orgaan te doneren. Daarnaast moet het lichaam zoveel mogelijk in tact worden gehouden. In katholieke kringen is orgaandonatie wel toegestaan, daar wordt het gezien als een teken van naastenliefde. Maar vooral in de kernen met veel onkerkelijken zie je veel geregistreerden en ja-zeggers."