Tracé nieuwe sluis vastgesteld

Tracé nieuwe sluis vastgesteld
Tracé nieuwe sluis vastgesteld © oz
tracé nieuwe zeesluis
tracé nieuwe zeesluis

Aanbesteding

TERNEUZEN - In het Tracébesluit staat een gedetailleerde uitwerking van de ligging binnen het huidige sluizencomplex van Terneuzen. Binnen enkele maanden vindt de aanbesteding plaats. Als alles goed gaat, kan de eerste schop in het derde kwartaal van 2017 de grond in. 
Versteviging
Schultz: "Deze nieuwe sluis brengt een vlottere doorvaart tussen Nederland, België en Frankrijk. Hiermee verstevigen we de concurrentiepositie van de maritieme sector in Noordwest-Europa voor zowel de binnenvaart, zeevaart als de havens. " 
Project met ballen 
Ook de Vlaamse minister Ben Weyts van Mobiliteit en Openbare Werken is verheugd. "Dit wordt een ambitieus investeringsproject met ballen aan het lijf: een krachtige boost voor de Haven van Gent en de bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen." 
Kosten
Nederland betaalt 188 miljoen euro, meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vlaanderen betaalt de rest. De totale kosten zijn volgens het ministerie geraamd op 1,14 miljard euro. Voor het project is 48 miljoen euro Europese subsidie toegezegd. Vorig jaar tekenden ministers Schultz en Weyts het verdrag voor de aanleg van de nieuwe sluis. Het verdrag is nu door beide parlementen goedgekeurd. Het Tracébesluit is vanaf 15 maart tot 25 april in te zien. 
Nieuwe zeesluis
Lees ook