Veiligheidsmonitor: Zeeuwen goed van vertrouwen

Inwoners Midden- en Noord-Zeeland meer tevreden over de politie dan West-Brabanders
Inwoners Midden- en Noord-Zeeland meer tevreden over de politie dan West-Brabanders © OZ

Zorgelozer

Zeeuwen denken minder na dan gemiddeld over het 's avonds laten branden van licht, over alarmsystemen of extra sloten aan het huis en over het uit de auto halen van waardevolle spullen.

Zeeuwen, Friezen en Groningers

In Noord-Brabant, Limburg en in Midden-Nederland worden bovengemiddeld veel maatregelen genomen. Zeeuwen lijken meer op de Friezen en de Groningers, waar ook een groter dan gemiddeld vertrouwen in de medemens heerst. Aan het onderzoek van het CBS en I&O Research deden 111.000 Nederlanders mee, van wie 1950 Zeeuwen. Elk jaar wordt een dergelijk onderzoek uitgevoerd, met name om de prestaties van de politiekorpsen te meten. 
Autoruit vernield (archief)
Autoruit vernield (archief) © OZ

Overlast

Zeeland kent volgens de Veiligheidsmonitor de minste sociale overlast van Nederland. Zeven procent van de Zeeuwen heeft last van bijvoorbeeld hangjongeren, dronken mensen of drugshandel. Zeeuwen geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 7,5. Dat is het hoogste van Nederland. Rotterdam en Den Haag doen het wat sociale overlast betreft het slechtst. Aan de ondervraagden is ook gevraagd allerlei vormen van vandalisme en overlast in de eigen wijk te signaleren. In Zeeland heeft vorig jaar 19 procent van de mensen met een vorm van verloedering te maken gehad. In 2012 was dat nog 22 procent. Alleen de noordelijke provincies scoren met gemiddeld 18 procent lager dan Zeeland.
Tevreden
Tegelijkertijd zijn Zeeuwen ook meer tevreden over het werk van de politie in de eigen regio. Opvallend is dat de verschillen binnen de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant groot zijn. Slechts 16 procent van de inwoners van het noorden van Noord-Brabant (regio Waalwijk) is tevreden tot zeer tevreden. In Midden- en Noord-Zeeland is 28 procent van de ondervraagden tevreden of zeer tevreden over het politiewerk. Bijna een kwart van de Zeeuws-Vlamingen is het met hun provinciegenoten eens. Amsterdammers zijn het meest tevreden over hun politie van heel Nederland: 33 procent is (zeer) tevreden.