Eerste Kamer maakt zich zorgen over regionale omroepen

Eerste Kamer
Eerste Kamer © OZ

Landelijk bestuur

Dat landelijk bestuur voor de regionale omroepen moet er komen om een deel van de 17 miljoen euro aan bezuinigingen op te vangen. Bijvoorbeeld door samen te gaan werken op het gebied van ICT en administratie. Wanneer de mediawet niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, kan het landelijk bestuur (RPO) niet gevormd worden. Dat uitstel levert problemen op voor de regionale omroepen, omdat er dan nog niet gezamenlijk bezuinigd kan worden.
Onvolledig
De staatssecretaris heeft in een brief toegezegd dat het ministerie de omroepen redelijkerwijs tegemoet moet komen voor de extra kosten die de omroepen maken. Maar dat is voor veel partijen niet genoeg: "Je moet de regionale omroepen tegemoet komen waar dat noodzakelijk is", zegt Frits Lintmeijer van GroenLinks.
Reacties
De PvdA is bang dat de bezuinigingen bij de regionale omroepen ten koste gaan van de inhoud en de kwaliteit. "Als de omroepen het na de bezuinigingen niet blijken te redden, wat dan? Er is geen plan voor als het niet lukt en dan worden ze dus hard geraakt", zegt Esther-Mirjam Sent van de PvdA. "Het is van belang dat we krachtige en vitale omroepen hebben. Het plan dat er nu ligt is gekunsteld en tandeloos", zegt ze. Ondanks een landelijk bestuur is de Partij van de Arbeid van mening dat de regionale omroepen zelf invulling moeten blijven geven om zo de eigen identiteit de behouden.
Ontmanteld
De SP is van mening dat ook als de nieuwe wet wél wordt aangenomen, de regionale omroepen verder ontmanteld en onthand worden. Volgens de Partij voor de Dieren mogen de regionale omroepen niet de dupe worden: "Er is geen vangnet voor de omroepen als de wet het niet haalt." CDA vindt dat de staatssecretaris moet beloven dat er meer geld op tafel komt, als blijkt dat er extra kosten zijn bij de omroepen doordat er niet op tijd een landelijk bestuur gevormd kan worden.
Kritisch
De partijen in de Eerste Kamer blijven kritisch over de hervorming van de mediawet die staatssecretaris Sander Dekker wil doorvoeren. Begin februari begon de Senaat aan het debat over de nieuwe mediawet. Veel partijen reageerden kritisch en wilden de toezeggingen van de staatssecretaris eerst op papier zien. Daarom werd de vergadering opgeschort tot vandaag. Toch blijkt ook nu een grote meerderheid van de partijen nog veel vragen te hebben voor de staatssecretaris.
Vanavond
Vanavond gaat het debat verder. Dan antwoordt staatssecretaris Sander Dekker op de vragen van de partijen. Aan het einde van de avond wordt duidelijk of de hervorming van de mediawet het volgende week tijdens de stemming haalt of niet.