1144 meldingen van huiselijk geweld in Zeeland

Huiselijk geweld

Slachtoffers

MIDDELBURG - Volgens kennisinstituut Movisie is 45% van de mannen en vrouwen tussen de 18 en 70 jaar ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Geschat wordt dat er jaarlijks minstens 200.000 personen in Nederland slachtoffer worden van huiselijk geweld. De verdachten zijn meestal mannen ( 87% ), de slachtoffers meestal vrouwen ( 60% ) . Lichamelijk geweld en psychische mishandeling komen het meest voor als het gaat om meldingen van huiselijk geweld.
Rachelle Verhage
Rachelle Verhage uit Middelburg is in het verleden lichamelijk mishandeld door een ex-partner. Gedurende twee jaar vond de mishandeling plaats. Toen ze zwanger was, is ze met hulp van een goede vriend uit huis gevlucht . "Ik heb professionele hulp gehad van psychiaters en psychologen, maar ik gaf vooral sociaal geaccepteerde antwoorden. Dat hielp natuurlijk niet echt. Door behandeling van een haptonoom ben ik wel geholpen."
© rechtenvrij

Gevolgen

De Middelburgse ondervindt nog altijd de gevolgen van de mishandeling. "De pijn aan mijn pols is chronisch. En ook psychisch doet het altijd nog wat. Zo kan ik er niet tegen als er iemand achter me de trap op loopt."

Afsluiten

Uit eigen ervaring weet Rachelle Verhage dat het moeilijk is om iemand die met huiselijk geweld te maken heeft, te helpen. "Je sluit je af voor je omgeving en bent lastig te bereiken. Daarom zou ik vooral tegen de mensen om een slachtoffer heen willen zeggen: blijf er voor diegene! Ook al lijk je niets te kunnen doen."

Schrijven

Rachelle Verhage schreef het boek Feniksvrouw. Een roman waarin ze haar eigen ervaringen verwerkte. Het boek gaat over een jonge vrouw die zo vastbesloten is om gelukkig te worden met een man dat ze alle waarschuwingstekens negeert. Ook gaat ze blogs schrijven voor de website Zeeuwze.nl over haar ervaringen met huiselijk geweld.

Geen vergelijking

Volgens Veilig Thuis is het niet mogelijk de cijfers van 2015 te vergelijken met die van 2014, omdat toen de meldingen van Steunpunt Huiselijk Geweld en Meldpunt Kindermishandeling nog apart werden bijgehouden. Beide organisatie zijn opgegaan in Veilig Thuis en er wordt nu gewerkt in een ander registratiesysteem.