Provincie wil meer crowdfunding in Zeeland

© OZ
MIDDELBURG - Programma
Bij crowdfunding gaat een groep of persoon op zoek naar startkapitaal. Om dit bij elkaar te krijgen, biedt hij het project aan, bijvoorbeeld op het internet. Zo kan iedereen investeren. Het idee is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat die allemaal bij elkaar het gewenste kapitaal bijeen brengen. "Het saamhorigheidsgevoel onder Zeeuwen is groot: we hebben het altijd samen moeten redden", aldus gedeputeerde Ben de Reu. "Crowdfunding haakt daar op in en daarom is het juist ook in onze provincie kansrijk." 
Provincie wil meer crowdfunding in Zeeland

Verdubbeling

In Zeeland werd in 2015 voor 12,5 miljoen euro aan financiering via crowdfunding opgehaald. Dat is iets minder dan 10 procent van het totaal aan crowdfunding-opbrengsten in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Douw&Koren in opdracht van de Provincie Zeeland.
ADRZ
Het overgrote deel van de opbrengsten in 2015 kwamen van de crowdfundingsactie voor de renovatie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. Die actie leverde het recordbedrag op van 10,6 miljoen euro. "Dergelijke uitschieters zijn uitermate zeldzaam", meldt Douw&Koren. "Maar het laat wel zien hoe groot de betrokkenheid van mensen kan zijn."