Zeeuwse rechter schrijft komisch boek

Boek rechter
OOST-SOUBURG - Dagelijkse praktijk
Wie eens flink wil lachen moet het boekje van de Zeeuwse rechter Jan Hopmans lezen dat binnenkort in de boekwinkel ligt. Het heet ‘Mens in Toga’ en bevat verhalen uit de dagelijkse praktijk die Hopmans in zijn twintig jaar als rechter heeft meegemaakt. Wat te denken bijvoorbeeld van de volgende dialoog die de schrijver optekent. De rechter vraagt: "Hoe is het in het Huis van Bewaring?" De verdachte antwoordt: "Hetzelfde als thuis. Ik kan alleen niet naar buiten."

Fraaie Flitsen
Hopmans noemt de anekdotes in zijn boek trouwens 'Fraaie Flitsen'. De zaken die in de rechtbankstukken naar voren komen zijn dikwijls komisch, hoewel dat meestal onbedoeld lijkt.
"Uit het rapport van een arbeidsdeskundige bij een herkeuring: 'Mevrouw heeft veertien kinderen. Verder geen hobby's.' "

Zwakte
De kracht van ‘Mens in Toga’ is ook de zwakte. Het boekje is erg amusant, maar misschien wel te leuk. Serieuzere zaken laat de rechter liggen. Hopmans benadrukt dat hij zeker geen doorwrocht wetenschappelijk juridisch werk heeft willen schrijven. Integendeel. Het idee om zijn verhalen eens op papier te stellen kwam van een biljartvriend en tekent de lollige sfeer waarin 'Mens in Toga' is ontstaan. 

Rechter Jan Hopmans op het strand in Vlissingen
Rechter Jan Hopmans op het strand in Vlissingen © OZ Marcel Decraene

Vragen

Niets mee mis natuurlijk, maar als lezer blijf je wel met een aantal vragen zitten. Hoe zit het bijvoorbeeld met moeilijke, morele afwegingen die rechters moeten maken? Wat als rechters het onderling oneens zijn? Hoe gaat een rechter om met eventuele twijfel na een vonnis? Het komt allemaal niet aan bod. Daardoor overstijgt 'Mens in Toga' het anekdotische niveau nauwelijks. Maar komisch is boekje zeer zeker. Wie dacht dat in de Zeeuwse rechtbank kommer en kwel overheersen, is daar na lezen van 'Mens in Toga' van rechter Jan Hopmans zeker vanaf.
Rechtbank in Middelburg
Rechtbank in Middelburg © OZ Marcel Decraene