Verkeersborden 'geoptimaliseerd' bij Sluiskiltunnel

© OZ
SLUISKIL - Klachten
Er werd door mensen geklaagd over de onduidelijke situatie. Voornamelijk rijschoolhouders trokken aan de bel. Naast de nieuwe tunnel is er in het gebied ook zes kilometer nieuwe weg aangelegd met turborotondes en invoegstroken. Van 9 tot 15 maart wordt er gewerkt aan de borden en kunnen er rond de tunnel tijdelijke wegafzettingen zijn.