Boete voor Zeeland Seaports voor doorbreken staking

© OZ

Stakingsrecht

MIDDELBURG/'S-HERTOGENBOSCH - Op verzoek van Zeeland Seaports stuurde de Nederlandse Bootliedenvereniging eind 2010 medewerkers naar de haven van Vlissingen, terwijl daar een staking gaande was bij de Vlissingse Bootliedenwacht. Daarbij handelden ze in strijd met de wet, vindt het Hof. In Nederland geldt namelijk het stakingsrecht voor werknemers. De reden voor de staking bij de Vlissingse Bootliedenwacht was dat het dienstrooster, met de bijbehorende vergoedingen, eenzijdig was gewijzigd, zonder besprekingen met de vakbond.

Veiligheid

Met dit oordeel vernietigt het Hof het eerdere vonnis van de rechtbank in Middelburg. De Middelburgse rechter was het namelijk eens met Zeeland Seaports dat het bedrijf in verband met de 'nautische veiligheid' het recht had om de werkzaamheden - onder meer het aan- en afmeren van schepen - door te laten gaan, desnoods door zogenoemde 'onderkruipers' te gebruiken. Dat betekent dat tijdens een staking andere werklieden worden ingezet.

Verboden

Het inzetten van die zogeheten 'onderkruipers' is in Nederland verboden, maar de Middelburgse rechter vond het algemeen belang van het doorgaan van de werkzaamheden in het belang van de veiligheid in dit geval zwaarder wegen. Daar is het Hof het niet mee eens. Ook omdat zowel Zeeland Seaports als de Nederlandse Bootliedenvereniging niet direct bij de staking waren betrokken. Volgens het Hof was dat een zaak tussen werkgever en werknemer, waar zij als externe partijen niet hadden mogen ingrijpen.