Volwassenenonderwijs is dip voorbij

MIDDELBURG - Topjaar
Het topjaar voor het volwassenonderwijs in Zeeland was 2011/2012 toen er 359 mensen aan deze vorm van tweedekans-onderwijs deelnamen. Zeeland volgt daarmee de landelijke trend, hoewel er in Zeeland in verhouding tot het aantal inwoners weinig mensen bij het volwassenenonderwijs staan ingeschreven. 
VAVO in Zeeland
VAVO in Zeeland © OZ
Havo
Binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) willen de meeste cursisten een havo-diploma halen. Daar gaat de afname nog steeds door, een daling van 149 in het voorlaatste schooljaar naar 136 nu. Het aantal cursisten dat een vwo-diploma wil halen (57) is gelijk gebleven, maar het aantal Zeeuwse vmbo-cursisten is het laatste jaar toegenomen van 34 naar 47.
Scalda
Vavo wordt in enkele Zeeuwse steden aangeboden door Scalda, die naast volwassenenonderwijs ook mbo-opleidingen heeft. Eerder deze maand maakte de school bekend dat er 3,5 miljoen bezuinigd moet worden, niet alleen vanwege het rijksbeleid, maar ook vanwege het afnemend aantal leerlingen. 

Grafiek deelname VAVO Zeeland