Bouw Windpark Krammer kan beginnen

Rij windmolens (archief)
Rij windmolens (archief) © OZ

Bezwaar

BRUINISSE - Een mosselhandelaar uit Bruinisse gemaakt. Hij beriep zich op een wet die het verbiedt te bouwen op een waterkering. Die regel is inmiddels aangepast. Ook bezwaren tegen de natuurvergunning zijn afgewezen door de raad.

Milieumaatregelen
Stichting Zeeuws Landschap liet de bezwaren al eerder vallen. Er worden extra maatregelen genomen om de gevolgen voor het milieu te beperken. Zo krijgen de windmolens een detectiesysteem voor vogels en vleermuizen en krijgen ze een tiphoogte van 180 meter.

Natuurgebied

Het sluizencomplex bevindt zich op de kruising van drie natuurgebieden: de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen.
Krammersluizen bij Tholen
Krammersluizen bij Tholen © OZ
Initiatief
Het initiatief voor windpark Krammer ontstond ruim vijf jaar geleden. Na jaren van plannen uitwerken, investeerders binnenhalen en vergunningen aanvragen, vertraagde een aantal bezwaren de start van de bouw. Tegen de uitspraak van de Raad van State van dinsdag is geen beroep meer mogelijk.

Locaties windmolens
Zeeland heeft vijf gebieden aangewezen waar windturbines gebouwd mogen worden. Naast de Krammersluizen, gaat het om Neeltje Jans, de Kreekraksluizen, het Sloegebied en de Kanaalzone. Daarnaast zijn er nog enkele andere gebieden met kleinere initiatieven.