OR Seaports tegen aanstelling interim-directeur

Enquête

TERNEUZEN - De OR baseert haar negatieve advies deels op een enquete onder de ruim 80 werknemers van Zeeland Seaports. Die hebben massaal meegedaan aan het onderzoek waarin hun mening werd gevraagd over de aanstelling van Lagasse.. De Ondernemingsraad is niet bereikbaar voor commentaar, net als Jan Lagasse zelf.

Angstcultuur

Twee weken geleden lekte een interne notitie van de Ondernemingsraad uit, waarin een aantal medewerkers sprak over een angstcultuur binnen Zeeland Seaports. Werknemers gaven aan zich niet gewaardeerd te voelen door Lagasse. "Ook wordt gesteld dat het personeel zonder al te veel respect wordt behandeld door te stellen dat kennis en kunde van personeel ontbreekt", staat in de notitie, waarmee verwezen werd naar openlijke, negatieve opmerkingen van Lagasse over werknemers.

Commissarissen

Voorzitter Roel de Boer van de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports zegt het negatieve advies van de OR nu samen met de andere commissarissen te bestuderen. De Boer, oud-minister in één van de kabinetten-Balkenende, spreekt van een bijzondere situatie, maar wil verder nog geen toelichting geven. "In de loop van de week kan ik meer zeggen."

Nog geen reactie

Ook gedeputeerde Carla Schönknecht wil namens de provincie nog geen inhoudelijke reactie geven op het negatieve advies van de OR. "De raad van Commissarissen heeft Jan Lagasse voorgedragen. In die voordracht ontbrak nog het advies van de OR. Dat is er nu. Het is in de eerste instantie aan de Commissarissen om daar iets mee te doen. Wij wachten af."
Interim-directeur Jan Lagasse van Zeeland Seaports
Interim-directeur Jan Lagasse van Zeeland Seaports © OZ
Winst
Het negatieve advies van de OR is niet bindend; de Raad van Commissarissen mag het advies naast zich neerleggen. Eerder verklaarden voorzitter De Boer en aandeelhouders - de provincie Zeeland en de havengemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen - blij te zijn met Lagasse, die nu bijna twee jaar interim-directeur is. Ze wijzen erop dat Zeeland Seaports het afgelopen jaar 8 miljoen euro winst heeft geboekt en ook veel meer grond heeft uitgegeven dan het jaar daarvoor.
Salaris
De raad van Commissarissen wil Jan Lagasse voor de komende vier jaar een jaarsalaris van 230.000  euro geven. Dat is ruim boven de Balkenende-norm van 179.000 euro, die geldt voor bestuurders in de overheidssector. Seaports hoeft zich als verzelfstandigd overheidsbedrijf niet te houden aan die zogenoemde WNT-norm (Wet Normering Topinkomens). Toch ontstond vrijdag in provinciale staten van Zeeland ophef, omdat alle aandelen van Zeeland Seaports in handen zijn van Zeeuwse aandeelhouders. 
Garant
Bovendien staan de provincie Zeeland en de gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele samen garant voor een bedrag van meer dan 500 miljoen euro, als het financieel misgaat bij Zeeland Seaports. Volgens verschillende partijen in de staten is Seaports daarmee praktisch een overheidsbedrijf, waarvan de bestuurder niet meer zou mogen verdienen dan de Balkenende-norm. Ze wezen erop dat minister Plasterk bezig is met een nieuwe wet, waardoor ook bestuurders van overheids-gelieerde bedrijven niet boven de Balkenende-norm mogen verdienen.