Meer aangiften van oplichting via internet

Steeds meer Zeeuwen zijn het slachtoffer van oplichting
Steeds meer Zeeuwen zijn het slachtoffer van oplichting © OZ

Trend

MIDDELBURG - De toename van oplichting en valsheid in geschrifte in Zeeland volgt een landelijke trend. Dat blijkt uit cijfers over aangiften die woensdag door het CBS zijn gepubliceerd. 

Oplichting

Vorig jaar is zijn de statistieken van het meldpunt voor het eerst in de cijfers meegenomen. Met name het aantal gevallen van oplichting is toen sterk gestegen. Van 285 aangiftes door burgers en bedrijven in 2014 naar 770 in 2015. Het gaat dan vaak om websites die spullen of bijvoorbeeld tickets voor voorstellingen verkopen, die vervolgens niet geleverd worden. Als de cijfers van het meldpunt niet zouden zijn meegerekend zou er zelfs een lichte daling zijn in het aantal aangiften van oplichting.
Regio's
Walcheren spande in 2015 de kroon met 250 gevallen van oplichting. Maar de stijging is op de Bevelanden het sterkst geweest: een verdrievoudiging in één jaar. Ga met de muis over de staven in de grafiek om de cijfers per jaar per regio te zien. De getallen zijn afgerond op vijfvouden.

Toename oplichting in Zeeland

Valsheid in geschrifte

De Zeeuwse politie kreeg in 2015 ook steeds meer gevallen van valsheid in geschrifte te verwerken, deels ook via het Meldpunt Internetoplichting. Met name in het noorden van de provincie. Van de tachtig registraties in 2015 in Noord-Zeeland waren er 70 gevallen op Schouwen-Duiveland. Ga met de muis over de staven voor de cijfers. Alle getallen zijn afgerond op vijfvouden.

Valsheidheid in geschrifte