Hoogste militair wil ook wel eens lekker uitwaaien

Hoogste militair wil ook wel eens lekker uitwaaien
Hoogste militair wil ook wel eens lekker uitwaaien © OZ
Hoogste militair
VLISSINGEN - Sloeproeien
Het bezoek startte woensdagochtend door een uitleg van studenten van het Scalda College voor Uniformberoepen in Middelburg over hun vakrichting. Vervolgens stapte de Commandant der Strijdkrachten in een sloep om een stuk mee te roeien. Na een korte tocht vanaf de steiger bij het voormalige PZEM-gebouw in Vlissingen naar het botenhuis in Vlissingen sprak de CdS met verschillende leerlingen van de Scalda-opleiding.
Contact
"Zo'n bezoek is ook een mooi excuus om even van het bureau af te zijn en even door te waaien," zegt Middendorp. "Het in contact komen met jonge mensen geeft mij ook weer energie." De VeVa-opleiding is nog jong en uniek in de wereld. "De opleiding is heel veelbelovend."
Begonnen
CdS Middendorp beantwoordde ook veel vragen van leerlingen. Een van de VeVa-leerlingen vroeg zich af in welke rang de Commandant ooit was begonnen. "Ook gewoon als soldaat," antwoordde Middendorp. "Op de KMa, als kadet. In feite is dat gewoon soldatenniveau. Daar leer je de basis, net zoals dat hier gebeurt. Je moet leren militair te zijn, overleven op een gevechtsveld, patrouillelopen, kleden. Een wapen vasthouden leer je pas bij defensie 
© OZ

Adviseur

Tom Middendorp is de hoogste militair binnen Defensie en daarmee de belangrijkste militaire adviseur van de minister. Hij is verantwoordelijk voor de inzet van alle Nederlandse militaire strijdkracht.