Visdieven krijgen een verhuisbaar broedeiland

Visdieven krijgen een verhuisbaar broedeiland
Visdieven krijgen een verhuisbaar broedeiland © OZ

Voor het broedseizoen

NOORD-BEVELAND - Als het goed werkt willen de bedenkers - Het Zeeuws Landschap en het Kustbroedvogel Fonds - er meer gaan aanleggen. De werkzaamheden worden de komende dagen uitgevoerd zodat het eiland vóór het broedseizoen gereed is.
Kunstmatig broedvogeleiland
Minder broedplaatsen
Volgens het Zeeuws Landschap gaat het niet goed met veel vogelsoorten aan de Zeeuwse kusten. Aan land vinden de vogels zoals visdieven en andere sternsoorten steeds minder geschikte broedgelegenheid. Dit komt onder andere door de toenemende druk van recreatie, maar ook de opkomst van de vos in Zeeland speelt een rol.
Ongestoord
Met de aanleg van een kunstmatig eiland hopen beide organisaties de vogels een uitwijkmogelijkheid te geven waar ze ongestoord kunnen broeden. Het eiland wordt een constructie van 10 bij 12 meter, bestaande uit aan elkaar gekoppelde losse kunststof elementen. Rondom wordt het eiland voorzien van planken om grind en schelpen vast te houden en van gaas om te voorkomen dat de jongen in het water vallen.
ITEM kunstmatig broedeiland
Het eiland wordt bedekt met grind en schelpen
Het eiland wordt bedekt met grind en schelpen © OZ
Proefmodel
De Inlaag Oesterput is in eigendom en beheer bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het eiland zal daarom beheerd gaan worden door de natuurorganisatie. Met het eiland in de Oesterput kan ervaring opgedaan worden met het kunstmatige broedeiland in de hoop dat deze ook op andere plaatsen gebruikt kan gaan worden.
Verhuizen
Het voordeel van de constructie is dat deze relatief gemakkelijk te verhuizen is als de broedplaats niet succesvol blijkt te zijn op de gekozen locatie. Dit was tot nu toe niet mogelijk bij reeds bestaande kunstmatige broedvogeleilanden zoals in de Slufter op Maasvlakte 2.