SP: armoede chronisch zieken niet acceptabel

SP: armoede chronisch zieken niet acceptabel
SP: armoede chronisch zieken niet acceptabel © OZ
Lege portemonnee
Lege portemonnee © OZ

'Onleefbaar'

MIDDELBURG - Volgens raadslid Petroesjka Sterk stapelen de kosten op en maakt dat voor veel chronisch zieken en gehandicapten de situatie in de praktijk onleefbaar. "Mensen die al jaren door chronische ziekte of handicap op het bestaansminimum leven en geen uitzicht hebben op een verbetering van de inkomsten omdat ze niet kunnen werken, trekken het niet meer. De rek is er uit."

Willekeur

Toen de nota armoedebeleid in de raad werd besproken heeft het college toegezegd dat Orionis zou kijken naar alle levensgebieden en pro-actief zou handelen als mensen zich voor bijzondere bijstand melden. Sterk: "Wat we nu zien is dat het zogenaamde 'maatwerk', juist willekeur aan het worden is." Volgens Sterk krijgen mensen die Orionis bellen van de telefonisten nul op het rekest, zonder dat ze de kans krijgen om hun situatie toe te lichten. Dat terwijl jaar na jaar geld overbleef van het armoedebeleid.

'Niet te betalen'

Volgens de SP zijn ook de kosten voor voortgezet onderwijs enorm hoog, tussen de 400 en de 600 euro. En bij Stichting Leergeld is door een tekort aan financiële middelen de geldkraan tijdelijk dichtgedraaid. Voor een familie waarvan beide ouders chronisch ziek is dat volgens de SP niet meer te betalen.

Duidelijk signaal

Er zijn allerlei maatregels en voorzieningen afgeschaft, zoals de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Het eigen risico van de zorgverzekering wordt ieder jaar verhoogd, de heffingskorting gaat naar beneden. Zo stapelen de kosten zich op. De SP wil daarom dat de gemeente Middelburg een duidelijk signaal geeft aan de landelijke overheid.

Hogere kosten

Volgens de SP komt de samenleving als er niets verandert aan het beleid uiteindelijk voor hogere kosten te staan. Meer ontwrichte gezinnen, geestelijke nood en onvoldoende ontplooiing van kinderen wiens ouders de schoolkosten niet meer kunnen betalen.