Zeeuwse politiek wil extra onderzoek 380kv-tracé

Zeeuwse politiek wil extra onderzoek 380kv-tracé
Zeeuwse politiek wil extra onderzoek 380kv-tracé © OZ
Hoogspanningskabels
Hoogspanningskabels © OZ

Windpark

MIDDELBURG - Tennet zegt dat het nieuwe hoogspanningstracé nodig is om de energie van een nieuw windpark op zee te vervoeren. Ook wijst de netwerkbeheerder erop dat de nieuwe 380kv-verbinding nodig is om onderhoud te kunnen plegen aan de huidige hoogspanningslijn door Zeeland.
Onhaalbaar
Op Zuid-Beveland is grote weerstand tegen de plannen omdat de nieuwe hoogspanningsmasten het landschap aan zouden tasten. Maar verzoeken om de kabels ondergronds te leggen of door te trekken door de Westerschelde om ze later aan land te laten komen worden door Tennet onhaalbaar genoemd.
Onderzoek
De meeste partijen in Provinciale Staten vinden dat Tennet onvoldoende luistert naar de Zeeuwse bezwaren. Daarom pleiten ze voor een onafhankelijk onderzoek. Gedeputeerde Carla Schönknecht zei de zorgen van de Statencommissie Ruimte te delen. Ook zij is voorstander van een onafhankelijk onderzoek naar het nieuwe hoogspanningstracé.
7 juni
Het rijksinpassingsplan voor het nieuwe hoogspanningsnetwerk ligt tot 7 juni ter inzage. Tot die tijd kunnen belanghebbenden bij het ministerie van Economische Zaken in een zogenoemde zienswijze aangeven wat ze van de plannen vinden.
Definitief besluit
Ook de provincie zal een zienswijze indienen bij het ministerie. Om die zo zorgvuldig mogelijk op te stellen zijn deskundigen ingehuurd. Op 22 april wordt die zienswijze besproken in de commissie Ruimte. En op 7 juni nemen Provinciale Staten een definitief besluit over hoe de provincie reageert op de plannen van Tennet.